Centrum
Home » stacje » Centrum

Centrum wsi

Znajdujesz się w centrum współczesnego Wolimierza. Mieszczą się tutaj najważniejsze obiekty wiejskie: kościół, plac na organizację imprez i festynów, wiata, plac zabaw, siłownia, sklep i cmentarz. Wokół wiaty znajdują się tereny rekreacyjne rozwijane przez Stowarzyszenie Wolimierz i Radę Sołecką.


W tym miejscu najbardziej widać zmiany jakie zaszły w naszej wsi w ostatniej dekadzie. Jest to efekt pracy społecznej mieszkańców wsi oraz pozyskiwanych dofinansowań ze środków publicznych od firm - tak jak w przypadku gry Tajemnice Wolimierza.

Mieszkańcy wsi w roku 2013 postanowili utworzyć logo - herb Wolimierza. Cztery lata później została zaprojektowana flaga sołectwa. 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym miejscu rozwiąż zagadkę i odpowiedź wpisz poniżej

Zagadka

Jaki kwiat znajduje się w logo i na fladze Wolimierza?
flaga

Wpisz hasło

Żeby dowiedzieć się więcej rozwiąż zagadkę i wpisz hasło. Odpowiedź znajdziesz na stronach www. Czasami szybciej będzie zapytać kogoś miejscowego 🙂

Trasa KULtura


Zasób 12

Lista punktów i koordynaty GPS:

Odnowa Wsi

W latach 2009-2010 Wolimierz przystąpił do Odnowy Wsi Dolnośląskiej.
Mieszkańcy wsi przygotowali strategię rozwoju sołectwa i wzięli sprawy w swoje ręce i rozpoczęli proces zmian w estetyce i sposobie funkcjonowania sołectwa.

Centralny plac wsi, będący dzisiaj miejscem spotkań, imprez i wizytówka wsi, niewiele ponad 10 lat temu wyglądał jak na zdjęciach obok.

Stare fotele z busa, pełniły funkcję przystanku, gruzowisko porośnięte krzakami i pokrzywami było smutną pozostałością po „proboszczówce”.

Odbudowa była realizowana głównie w czynie społecznym. Najpierw przebudowano plac, z murem wokół kościoła tworząc miejsca na ławki i kwiaty, potem plac zabaw, miejsce na ognisko, stół do spotkań w miejscu byłej remizy strażackiej, skarpa z krzewami miododajnymi i domkiem dla owadów oraz cały teren rekreacyjny to efekt ochotniczej pracy mieszkańców wsi oraz projektów Stowarzyszenia Wolimierz.  

2013

Przełomowy był rok 2013, w którym Wolimierz oficjalnie zadebiutował w konkursie Odnowa Wsi Dolnośląskiej i otrzymał nagrodę specjalną za aktywność społeczną i zachowanie ładu krajobrazowego. Co roku zgłaszaliśmy kolejne projekty i obiekty do konkursu aż w roku 2017 Wolimierz uzyskał tytuł drugiej najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska. Dwa lata później na jubileuszowym kongresie dziesięciolecia Odnowy Wsi na Dolnym Śląsku, zostaliśmy wyróżnieni jako najczęściej nagradzana wieś w dziesięcioletniej historii tego konkursu.  

nagroda

Len

bon

Len to nie tylko symbol Wolimierza umieszczony na logo i fladze. W 2016 roku, Stowarzyszenie Wolimierz przygotowało bon towarowy - lokalną walutę, którą można było wymienić na wolimierskie produkty i zapłacić za udział w warsztatach.  

Flaga

Zebranie Wiejskie w dniu 12.09.2017 podjęło decyzję dotyczącą utworzenia flagi i oficjalnego zatwierdzenia znaku graficznego (logo) dla Sołectwa Wolimierz. Przestawione przez Szymona Surmacza sześć projektów flag wraz z uzasadnieniem historycznym i kulturowym wyboru barw i symboli uzyskało aprobatę zebranych mieszkańców. Ostateczny wybór wzoru pozostawiono Radzie Sołeckiej, która swoją decyzję skonsultowała z lokalnymi artystami-plastykami: Stanisławą Wiesławą Dowchań, Magdaleną Kuźniarz i Jagną Jankowską. W toku dyskusji wybrano i zatwierdzono wzór flagi oraz symbol (logo) wsi.

flaga

Jeśli chcesz poznać symbolikę flagi i logotypu, znaczenie zastosowanych kolorów, czcionek i innych elementów zachęcamy do lektury artykułu w portalu Góry Izerskie oraz Kuryera Wolimierskiego, gdzie znajduje się pełna treść uchwały Rady Sołeckiej: